தேன்... தித்தித்திக்கும்... தேன்...

 தேன்... தித்தித்திக்கும்... தேன்...

 

1. பாலில் தேன் கலந்து இரவில் சாப்பிட, நல்ல தூக்கம் வரும்.

இதயம் பலம் பெறும்.

 

2. மாதுளம் பழச்சாறுடன் தேன் கலந்து

சாப்பிட்டால், புது இரத்தம் உண்டாகும்.

 

3.  பழச்சாறுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால்,

நல்ல சக்தி உண்டாகும்.

 

4. எலுமிச்சை பழச்சாறுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால்,

இருமல் குணமாகும்.

 

5. நெல்லிக்காய் சாறுடன் தேன் கலந்து

சாப்பிட்டால், இன்சுலின் சுரக்கும்.

 

6. ஆரஞ்சுப் பழத்துடன் தேன் கலந்து

சாப்பிட்டால், நல்ல தூக்கம் வரும்.

 

7. தேங்காய்ப் பாலில் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால், 

குடல் புண், வாய்ப்புண்கள் ஆறும்.

 

8. இஞ்சியுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால்,

பித்தம் தீரும்.

 

9. கேரட்டுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால்,

இரத்த சோகை போகும்.

 

10. தேனில் சுண்ணாம்பு கலந்து தடவ,

கட்டிகள் அல்லது வீக்கம் குறையும்.