பக்கவாதம் (ஸ்ட்ரோக்): அறிமுகம், வகைகள், காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சைகள்

பக்கவாதம் (ஸ்ட்ரோக்): அறிமுகம், வகைகள், காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சைகள்


பக்கவாதம் என்றால் என்ன?

பக்கவாதம் என்பது மூளைக்கு ரத்தம் செல்லும் பாதையில் ஏற்படும் தடை அல்லது கசிவு காரணமாக மூளை செல்கள் போதிய ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களைப் பெற முடியாமல் இறக்கத் தொடங்கும் ஒரு நிலையாகும். இது உடலின் ஒரு பக்கத்தில் பலவீனம், பேச்சு திறன் குறைபாடு போன்ற அறிகுறிகளை உண்டாக்கலாம்.


ஸ்ட்ரோக்கின் வகைகள்:

1.இச்சைமிக் ஸ்ட்ரோக் (Ischemic Stroke) - 

இது மூளைக்கு ரத்தம் செல்லும் நரம்புகளில் ஒன்றில் தடை ஏற்பட்டால் நிகழும், இது அதிகபட்சமாக ஸ்ட்ரோக்கின் வகைகளில் 87% வரை உள்ளது.

   

2.ஹெமாரஜிக் ஸ்ட்ரோக் (Hemorrhagic Stroke) - 

மூளையில் ரத்த நாளங்கள் பலவீனமடைந்து கசிந்தால் நிகழும், இது குறைந்தபட்ச சதவீதத்தில் உள்ளது ஆனால் மிகவும் ஆபத்தானது.


இரத்தஅழுத்தம் மற்றும் ஸ்ட்ரோக்:

உயர் இரத்தஅழுத்தம் ஸ்ட்ரோக்கின் முக்கியமான காரணிகளில் ஒன்றாகும். இது மூளையில் ரத்த நாளங்களை பலவீனமாக்கி, ரத்தம் கசிய அல்லது நரம்புகளில் தடை உருவாக்க காரணமாக இருக்கும்.


அலோபதி மருந்துகள் மூலம் ஸ்ட்ரோக் சிகிச்சை:

1.இச்சைமிக் ஸ்ட்ரோக் - ஆன்டி கோகுலன்ட்ஸ் மருந்துகள் (Anticoagulants), ரத்தம் உறைய விடாது செய்யும் மருந்துகள் (Antiplatelets) மற்றும் திசு பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டர் (tPA) போன்றவை பயன்படுத்தப்படும்.

   

2.ஹெமாரஜிக் ஸ்ட்ரோக் - இதில் முக்கியமாக அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படலாம், ரத்த கசிவு நிறுத்த மருந்துகளும் பயன்படுத்தப்படலாம்.


மூலிகை, சித்த, ஆயுர்வேத மருந்துகள் மூலம் ஸ்ட்ரோக் சிகிச்சை:

1.மூலிகை மருந்துகள் - 

அஸ்வகந்தா, பிரமி, கோட்டுக்கொள்ளி போன்ற மூலிகைகள் மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி, நரம்பு செல்களின் புனர்வாழ்வுக்கு உதவுகின்றன.


2.சித்த மருந்துகள் - 

வல்லாரை, கரிசலாங்கண்ணி போன்ற மூலிகைகள் மூளைக்கு நல்ல ரத்த ஓட்டத்தை உறுதி செய்து, ஸ்ட்ரோக் காரணமான பாதிப்புகளைக் குறைக்கின்றன.


3.ஆயுர்வேத மருந்துகள் - 

பிரணாயாமா மற்றும் யோகா போன்ற உடல்நல பயிற்சிகளுடன் கூடிய மருந்துகள், குர்குமின் மற்றும் கோடு கொட்டாவளி போன்ற மூலிகைகள் ஸ்ட்ரோக் பாதிப்புகளை சரிசெய்ய உதவுகின்றன.


ஸ்ட்ரோக் சிகிச்சைகளில் முக்கியமாக, உடனடி மருத்துவ உதவி அவசியம் ஆகும். அதேபோல், மூலிகை மற்றும் பாரம்பரிய மருந்துகள் சிகிச்சையின் பகுதியாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படவேண்டும், முழுமையான சிகிச்சைக்கு அல்ல.