அலுமினியம் சமையல் பாத்திரங்கள் மற்றும் நான்-ஸ்டிக் சமையல் கருவிகளின் தீமைகள்

அலுமினியம் சமையல் பாத்திரங்கள் மற்றும் நான்-ஸ்டிக் சமையல் கருவிகளின் தீமைகள்

அலுமினியம் சமையல் பாத்திரங்கள்:

1. அலுமினியம் உடலில் சேர்தல் - அதிக அளவிலான அலுமினியம் உடலில் சேர்ந்து நரம்பியல் நோய்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு அதிகரிக்கும்.

2. மனநல பாதிப்புகள் - அலுமினியத்தின் அதிகமான சேர்க்கை மூளையில் நினைவகக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தலாம்.

3. உடல் பொருளாதார பாதிப்பு - அலுமினியம் சேர்க்கை உடலில் வேறு தாதுக்களின் சேர்க்கையை சேர்வதை பாதிக்கும்.

4. சமையல் வேகமாக இருக்காது - அலுமினியம் அதிக அளவில் வெப்பத்தை கடத்த முடியாது, சமையல் சீராக இருக்காது.

5. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு - அலுமினியம் பாத்திரங்கள் உற்பத்தியில் சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கலாம்.

6. நீடித்த பயன்பாட்டுக்கு பிரச்சினை - அலுமினியம் பாத்திரங்கள் அடிக்கடி உரசலால் உடையக்கூடும்.

7. உணவு சுவையில் மாற்றம் - சில உணவுகள் அலுமினியத்துடன் வினைபுரியும் போது சுவையில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.

8. தீவிர வெப்பத்தில் உடைதல் - மிக அதிக வெப்பத்தில் அலுமினியம் உடைய அல்லது விரிவடையக்கூடும்.


நான்-ஸ்டிக் சமையல் கருவிகள்:

9. நச்சுத்தன்மை - நான்-ஸ்டிக் பூச்சுகள் அதிக வெப்பத்தில் புகையை வெளியிட்டு, நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்தலாம்.

10. PFOA பாதிப்பு - நான்-ஸ்டிக் பூச்சுகள் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் PFOA வேதிப்பொருள் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கலாம்.

11. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு - நான்-ஸ்டிக் கருவிகளின் வேதிப்பூச்சுகள் சுற்றுச்சூழலை கெடுக்கும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம்.

12. உடல் நலம் பாதிப்பு - நான்-ஸ்டிக் கருவிகள் வெளியிடும் வேதியியல் நச்சுக்கள் மனித உடலின் பல்வேறு அமைப்புகளுக்கு பாதிப்பு உண்டாக்கலாம்.

13. உடைதல் மற்றும் கீறல்  - நான்-ஸ்டிக் பூச்சு அதிகமாக உரசலால் உடையலாம் அல்லது கீறல் விழுந்து விடலாம்.

14. வேதியியல் நச்சுகள் விடுதல் - அதிக வெப்பத்தில் சமையல் செய்யும்போது நான்-ஸ்டிக் பூச்சிலிருந்து விஷவாயுக்கள் வெளியேறலாம்.

15. நீண்ட கால பயன்பாடுக்கு வராது - நான்-ஸ்டிக் பூச்சுகள் நீண்ட காலம் நிலைத்து இருக்க முடியாது.

16. உணவு பதப்படுத்தலில் பிரச்சினை - சில உணவுகளை நான்-ஸ்டிக் கருவிகளில் சமைக்கும் போது உணவின் நிறம் மாறும்.

17. உணவு தரத்தில் மாற்றம் - நான்-ஸ்டிக் பூச்சுகள் சமையலின் போது உணவின் தரத்தை பாதிக்கலாம்.

18. உணவுகளில் வேதிப்பொருட்களின் ஊடுருவல் - நான்-ஸ்டிக் பூச்சுகளிலிருந்து வேதிப்பொருட்கள் உணவில் ஊடுருவலாம்.

19. அதிகமான விலை - நல்ல தரமான நான்-ஸ்டிக் கருவிகள் விலை அதிகம் இருக்கும்.

20. உணவு பதப்படுத்தும் முறைக்கு பாதிப்பு - உணவை நான்-ஸ்டிக் கருவிகளில் அதிக நேரம் சமைத்தால், அதன் ஊட்டச்சத்துக்கள் குறையலாம்.