இரத்த அழுத்தத்தை சித்த மருத்துவம் மூலம் குணப்படுத்தும் வழி முறைகள்

இரத்த அழுத்தத்தை சித்த மருத்துவம் மூலம் குணப்படுத்தும் வழி முறைகள்


 இரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன?

இரத்த அழுத்தம் என்பது இரத்தம் உடலின் நாடிகளின் சுவர்களில் உருவாக்கும் அழுத்தத்தைக் குறிக்கும். இது இரத்தப்பாதையில் இரத்தம் நகரும்போது ஏற்படும். இரத்த அழுத்தம் உயர்ந்தால் உயர் இரத்த அழுத்தம், குறைந்தால் குறைந்த இரத்த அழுத்தம் எனப்படும்.


உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் குறைந்த இரத்த அழுத்தம் இடையேயான வேறுபாடுகள்


உயர் இரத்த அழுத்தம் (Hypertension): 

இது நாடிகளில் இரத்தம் அதிக அழுத்தத்துடன் நகரும் நிலை. இது இதயம், மூளை, சிறுநீரகம் போன்ற உறுப்புகளில் பாதிப்பை உண்டாக்கலாம்.


குறைந்த இரத்த அழுத்தம் (Hypotension): 

இது நாடிகளில் இரத்தம் குறைந்த அழுத்தத்துடன் நகரும் நிலை. இதனால் மயக்கம், தலைச்சுற்றல் போன்றவை உண்டாகும்.


இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் மூலிகைகள் மற்றும் சித்த மருத்துவ மூலிகைகள்:

1. பூண்டு: 

இரத்தத்தைப் பாதுகாக்கும் சக்தியைக் கொண்டுள்ளது.

2. வல்லாரை: 

இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும்.

3. துளசி: 

இதய நலனை பாதுகாக்கும் பண்புகள் கொண்டது.

4. ஓமம்: 

இரத்த நாளங்களை விரிவாக்கி இரத்த அழுத்தத்தை சமநிலைப்படுத்தும்.


சித்த மருத்துவங்கள்:

1. சர்க்கரை வல்லாரை சூரணம்: 

இது இரத்தத்தை தணிக்கும் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும்.

2. கரும்பீரங்காய் சூரணம்: 

இதய நலனை பாதுகாக்கும் பண்புகள் கொண்டது.

3. அமுக்கரா சூரணம்: 

மன அழுத்தம் குறைக்கவும், இரத்த அழுத்தத்தை நிலைப்படுத்தவும் உதவும்.


இரத்த அழுத்தத்தை மூலிகைகள் மற்றும் சித்த மருத்துவங்கள் எவ்வாறு குணப்படுத்துகின்றன?


மூலிகைகள் மற்றும் சித்த மருத்துவங்கள் இரத்த நாடிகளை விரிவாக்கி, இரத்தம் சுழற்சியை தூண்டி, இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கின்றன. இவை இரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்புகளை குறைத்து, இரத்தத்தை திரவமயமாக்கி, இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகின்றன.