அமில மற்றும் காரத்தன்மையுள்ள உணவுகளின் நன்மை தீமைகள்

அமில மற்றும் காரத்தன்மையுள்ள உணவுகளின் நன்மை தீமைகள்


 அமிலத்தன்மையும் அமிலமான உணவுகளின் பாதிப்புகளையும் பார்க்கலாம்.


அமில உணவுகளின் பாதிப்புகள்:


1. அரிப்பு: 

அதிகப்படியான அமில உணவுகள் வாயு மற்றும் செரிமான பிரச்சினைகளை உருவாக்கும்.


2. மலச்சிக்கல்: 

உடலில் நீர் குறைவுக்கு காரணமாகும்.


3. உப்பு சேமிப்பு:  

உடல் உப்பை சேமிப்பதால் உடல் எடை அதிகரிக்கும்.


4. இரத்த அழுத்தம்: 

இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும்.


5. அரிப்புத்திறன்: 

பல் எனாமல் (tooth enamel) அரிப்பதால் பல் அரிப்பு ஏற்படும்.


6. உடல் வலி: 

உடல் முழுவதும் வலி மற்றும் சோர்வு.


7. உடல் உறுப்புகள் உபாதை: 

கணைய, சிறுநீரக, மற்றும் நுரையீரல் பிரச்சினைகள்.


8. நீர் பிரச்சனை: 

சிறுநீரக கற்கள் உருவாகலாம்.


9. எலும்பு பிரச்சனைகள்: 

எலும்பு பலவீனமாகும்.


10. மதுபானம்: 

உடல் அமிலத்தன்மையை அதிகரிக்கும்.
கார உணவுகளின் நன்மைகள்:


1. செரிமானம்: 

அனைத்து செரிமான பிரச்சினைகளும் குறைந்தல்.


2. சிறுநீரக செயல்பாடு: 

சிறுநீரக செயல்பாடு மேம்படும்.


3. இரத்த அழுத்தம்: 

இரத்த அழுத்தம் சீராக இருக்கும்.


4. பல் பாதுகாப்பு: 

பற்கள் கெடாமல் பாதுகாப்பது.


5. சுரப்பிகளின் செயல்பாடுகள்: 

செரிமான சுரப்பிகள் சீராக இருக்கும்.


6. சோர்வு குறைவு: 

உடல் வலி மற்றும் சோர்வு குறையும்.


7. திறன்: 

உடல் திறன் அதிகரிக்கும்.


8. இயற்கை சிகிச்சை: 

கார பானங்கள் பசியை கட்டுப்படுத்தும்.


9. பொதுவான ஆரோக்கியம்: 

உடல்நலம் மேம்படும்.


10. இயற்கை உணவு: 

பச்சை காய்கறிகள், பழங்கள்.


இவை மூலமாக அமில உணவுகளின் பாதிப்புகளையும், கார உணவுகளின் நன்மைகளையும் அறிவதன் மூலம், ஆரோக்கியம் மேம்பட்ட, இயல்பான உடல் நலனுடன் வாழலாம்.