மூலிகைகளும் அதன் சத்துக்களும்

 மூலிகைகளும் அதன் சத்துக்களும்

 

1. அத்தி - இரும்புச் சத்து

2. அம்மான் பச்சரிசி - வெள்ளிச்சத்து

3. அக்கிரகாரம்செம்புச்சத்து

4. ஆத்திஇரும்புச்சத்து, தாமிரச்சத்து

5. ஆவாரம்செம்புச்சத்து

6. ஆரைக்கீரைஇரும்புச்சத்து

7. ஆவாரை, ஆடாதொடா, கற்றாழை, – தாமிரச்சத்து

8. ஊமத்தைஇரும்புச்சத்து, உப்புச்சத்து

9. எட்டிஇரும்புச்சத்து, கந்தகச்சத்து

10. எள்ளு, கடுகுகந்தகச்சத்து

11. கத்திரிக்காய்மெக்னீசியம்

12. கரிசலாங்கண்ணிதங்கச்சத்து, வெள்ளிச்சத்து

13. கருவேப்பிலைஇரும்புச்சத்து

14. கீழாநெல்லிகாரீயச்சத்து

15. கோபுரந்தாங்கிதங்கச்சத்து

16. கோவைஇலைகால்சியம், பாஸ்பரஸ், போரான், இரும்புச்சத்து

17. சங்கு, நாரயணசஞ்சீவிசுண்ணாம்புச்சத்து, செம்புச்சத்து

18. செந்தொட்டிசெம்புச்சத்து, கந்தகச்சத்து

19. தும்பைசெம்புச்சத்து

20. துத்திகால்சியம்

21. தூதுவளைஈயச்சத்து

22. நன்னாரிஇரும்புச்சத்து

23. நிலவாகைதங்கச்சத்து, கந்த்கச்சத்து, ஈயச்சத்து

24. பற்பாடகம்கந்தகச்சத்து

25. பிரம்மத்தண்டுதங்கச்சத்து

26. பிரண்டைஉப்புச்சத்து

27. புதினாஇரும்புச்சத்து

28. பெரும்தும்பைதங்கச்சத்து

29. பொன்னாங்கண்ணிஇரும்புச்சத்து, ஈயச்சத்து, செம்புச்சத்து

30. மணத்தக்காளிஇரும்புச்சத்து, கால்சியம் சத்து

31. முசுமுசுக்கைசுண்ணாம்புச்சத்து, தாமிரச்சத்து

32. முருங்கைஇரும்புச்சத்து

33. வெள்ளை அருகுஈயச்சத்து, சுண்ணாம்புச்சத்து, உப்புச்சத்து

34. வெண்டைக்காய்அயோடின்.

35. நுணாதாமிரச்சத்து

 

தொடர்புக்கு:

K7 Herbo Care, 

13/A, New Mahalipatti Road,

Madurai-625001.

CELL & Whatsapp 1: +91-9629457147

CELL & Whatsapp 2: +91-9025047147