சர்க்கரை நோய் பழங்கள்

 சர்க்கரை வியாதி இருக்கறவங்க இந்த 10 பழங்களை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலாம்...