தேன்... தித்தித்திக்கும்... தேன்...

தேன்... தித்தித்திக்கும்... தேன்...

1* பாலில் தேன் கலந்து இரவில் சாப்பிட, நல்ல தூக்கம் வரும்.
இதயம் பலம் பெறும்.

2* மாதுளம் பழச்சாறுடன் தேன் கலந்து
சாப்பிட்டால்,
புது இரத்தம் உண்டாகும்.

3*  பழச்சாறுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால்,
நல்ல சக்தி உண்டாகும்.

4* எலுமிச்சை பழச்சாறுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால்,
இருமல் குணமாகும்.

5* நெல்லிக்காய் சாறுடன் தேன் கலந்து
சாப்பிட்டால்,
இன்சுலின் சுரக்கும்.

6* ஆரஞ்சுப் பழத்துடன் தேன் கலந்து
சாப்பிட்டால்,
நல்ல தூக்கம் வரும்.

7* தேங்காய்ப் பாலில் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால், 
குடல் புண், வாய்ப்புண்கள் ஆறும்.

8* இஞ்சியுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால்,
பித்தம் தீரும்.

9* கேரட்டுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால்,
இரத்த சோகை போகும்.

10* தேனில் சுண்ணாம்பு கலந்து தடவ,
கட்டிகள் அல்லது வீக்கம் குறையும்.